Bilaketa aurreratua

Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri?

   Maiatza 2024 %
1. Senideen edo ezagunen bidez 7 15%
2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia 16 33%
3. Administrazioren baten aholkuz 4 8%
4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...) 9 19%
5. Besteak 12 25%
(Hutsik) 0 0%
Guztira 48 100%
   

Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz?

  Maiatza 2024 %
1. Oso ona 32 67%
2. Ona 5 10%
3. Hala moduzkoa 3 6%
4. Txarra 1 2%
5. Oso txarra 6 13%
(Hutsik) 1 2%
Guztira 48 100%
   

Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora?

Maiatza 2024 %
1. Oso luzea 9 19%
2. Luzea 5 10%
3. Zentzuzkoa 22 46%
4. Laburra 6 13%
5. Oso laburra 5 10%
(Hutsik) 1 2%
Guztira 48 100%
   

Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu?

  Maiatza 2024 %
1. Bai, oso onuragarria izan da 21 44%
2. Bai, nahiko onuragarria izan da 13 27%
3. Ez, ez da oso onuragarria izan 5 10%
4. Ez, ez da batere onuragarria izan 8 17%
5. Guztiz alferrekoa 0 0%
(Hutsik) 1 2%
Guztira 48 100%
   

Nola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa?

Maiatza 2024 %
1. Oso ona 29 60%
2. Ona 9 19%
3. Hala moduzkoa 1 2%
4. Txarra 2 4%
5. Oso txarra 5 10%
(Hutsik) 2 4%
Guztira 48 100%
   

Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla?

Maiatza 2024 %
1. Oso argiak 23 48%
2. Argiak 10 21%
3. Ulergarriak 8 17%
4. Ez oso argiak 1 2%
5. Ez dira batere argiak 5 10%
(Hutsik) 1 2%
Guztira 48 100%
   

Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude?

Maiatza 2024 %
1. Erabat ados 18 38%
2. Ados 11 23%
3. Ados, neurri batean 7 15%
4. Ez nago ados 3 6%
5. Ez nago batere ados  8 17%
(Hutsik) 1 2%
Guztira 48 100%
   

Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea?

  Maiatza 2024 %
1. Bai 40 83%
2. Ez 5 10%
Azken aukera gisa 0 0%
Momentuz ez 0 0%
(Hutsik) 3 6%
Guztira 48 100%
   

Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala?

  Maiatza 2024 %
0 5 10%
1 3 6%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 2 4%
6 1 2%
7 2 4%
8 4 8%
9 9 19%
10 21 44%
(Hutsik) 1 2%
Guztira 48 100%