Bilaketa aurreratua

2018ko ekitaldia

Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri?

 

Abendua 2018

%

1. Senideen edo ezagunen bidez

19

13%

2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia

58

41%

3. Administrazioren baten aholkuz

6

4%

4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...)

32

22%

5. Besteak

24

17%

Ez da batere baliagarria izan

4

3%

Guztira

143

100%

     

Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz?

 

Abendua 2018

%

1. Oso ona

114

80%

2. Ona

19

13%

3. Hala moduzkoa

5

3%

4. Txarra

2

1%

5. Oso txarra

1

1%

Ez da batere baliagarria izan

2

1%

Guztira

143

100%

     

Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora?

 

Abendua 2018

%

1. Oso luzea

5

3%

2. Luzea

10

7%

3. Zentzuzkoa

70

49%

4. Laburra

23

16%

5. Oso laburra

33

23%

Ez da batere baliagarria izan

2

1%

Guztira

143

100%

     

Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu?

 

Abendua 2018

%

1. Bai, oso onuragarria izan da

75

52%

2. Bai, nahiko onuragarria izan da

42

29%

3. Ez, ez da oso onuragarria izan

11

8%

4. Ez, ez da batere onuragarria izan

10

7%

5. Guztiz alferrekoa

0

0%

Ez da batere baliagarria izan

5

3%

Guztira

143

100%

     

Nola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa?

 

Abendua 2018

%

1. Oso ona

100

70%

2. Ona

29

20%

3. Hala moduzkoa

6

4%

4. Txarra

4

3%

5. Oso txarra

2

1%

Ez da batere baliagarria izan

2

1%

Guztira

143

100%

     

Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla?

 

Abendua 2018

%

1. Oso argiak

92

64%

2. Argiak

36

25%

3. Ulergarriak

6

4%

4. Ez oso argiak

2

1%

5. Ez dira batere argiak

4

3%

Ez da batere baliagarria izan

3

2%

Guztira

143

100%

     

Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude?

 

Abendua 2018

%

1. Erabat ados

73

51%

2. Ados

38

27%

3. Ados, neurri batean

16

11%

4. Ez nago ados

4

3%

5. Ez nago batere ados

9

6%

Ez da batere baliagarria izan

3

2%

Guztira

143

100%

     

Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea?

 

Abendua 2018

%

1. Bai

131

92%

2. Ez

9

6%

Azken aukera gisa

0

0%

Momentuz ez

0

0%

Ez da batere baliagarria izan

3

2%

Guztira

143

100%

     

Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala?

 

Abendua 2018

%

0

6

4%

1

1

1%

2

0

0%

3

1

1%

4

1

1%

5

4

3%

6

4

3%

7

7

5%

8

14

10%

9

33

23%

10

69

48%

Ez da batere baliagarria izan

3

2%

Guztira

143

100%