Bilaketa aurreratua

Datuen babesa

2018ko maiatzaren 25ean indarrean sartu zen 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (aurrerantzean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra edo DBEO).

Erregelamendua agintari publikoei aplikatzekoa da, eta Erregelamenduan ezarritakoaren arabera zenbait eginbehar bete beharra dakarkie haiei.

Hemen argitaratuta daude Nafarroako Arartekoak, bere eskumenekoa den erakundeari Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra aplika dakion, eman dituen Ebazpenak.