Bilaketa aurreratua

2012ko ekitaldia

Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri?

 

Abendua 2012

%

1. Senideen edo ezagunen bidez

30

24%

2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia

24

19%

3. Administrazioren baten aholkuz

13

10%

4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...)

44

35%

5. Besteak

15

12%

Ez da batere baliagarria izan

1

1%

Guztira

127

100%

     

Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz?

 

Abendua 2012

%

1. Oso ona

85

67%

2. Ona

34

27%

3. Hala moduzkoa

2

2%

4. Txarra

1

1%

5. Oso txarra

5

4%

Ez da batere baliagarria izan

0

0%

Guztira

127

100%

     

Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora?

 

Abendua 2012

%

1. Oso luzea

11

9%

2. Luzea

19

15%

3. Zentzuzkoa

69

54%

4. Laburra

20

16%

5. Oso laburra

7

6%

Ez da batere baliagarria izan

1

1%

Guztira

127

100%

     

Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu?

 

2012

%

1. Bai, oso onuragarria izan da

49

39%

2. Bai, nahiko onuragarria izan da

38

30%

3. Ez, ez da oso onuragarria izan

15

12%

4. Ez, ez da batere onuragarria izan

17

13%

5. Guztiz alferrekoa

0

0%

Ez da batere baliagarria izan

8

6%

Guztira

127

100%

     

N ola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa?

 

Abendua 2012

%

1. Oso ona

74

58%

2. Ona

44

35%

3. Hala moduzkoa

2

2%

4. Txarra

3

2%

5. Oso txarra

4

3%

Ez da batere baliagarria izan

0

0%

Guztira

127

100%

     

Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla?

 

Abendua 2012

%

1. Oso argiak

56

44%

2. Argiak

47

37%

3. Ulergarriak

12

9%

4. Ez oso argiak

5

4%

5. Ez dira batere argiak

3

2%

Ez da batere baliagarria izan

4

3%

Guztira

127

100%

     

Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude?

 

Abendua 2012

%

1. Erabat ados

56

44%

2. Ados

35

28%

3. Ados, neurri batean

15

12%

4. Ez nago ados

7

6%

5. Ez nago batere ados

8

6%

Ez da batere baliagarria izan

6

5%

Guztira

127

100%

     

Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea?

 

Abendua 2012

%

1. Bai

110

87%

2. Ez

12

9%

Azken aukera gisa

0

0%

Momentuz ez

0

0%

Ez da batere baliagarria izan

5

4%

Guztira

127

100%

     

Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala?

 

Abendua 2012

%

0

6

5%

1

2

2%

2

0

0%

3

1

1%

4

1

1%

5

4

3%

6

3

2%

7

11

9%

8

24

19%

9

36

28%

10

33

26%

Ez da batere baliagarria izan

6

5%

Guztira

127

100%