Bilaketa aurreratua

Mª Jesús Aranda Lasheras

 María Jesús Aranda Lasheras

María Jesús Aranda Lasheras Nafarroako lehen Arartekoa izan zen, eta Espainian kargu hori bete zuen lehen emakumea. 2001eko martxoaren 2an Nafarroako Parlamentuak izendatua, erakundearen titularra izan zen 2007ko martxoaren 22ra arte.

Tuteran (Nafarroa) jaio zen 1948ko abuztuaren 9an eta alaba bat eta seme bat ditu. Nafarroako lehen emakume parlamentarioa izan zen 1979tik 1983ra bitarteko legegintzaldian. Bere ibilbide profesionalaren ondorioz aditu bihurtu zen giza eskubideetan, bereziki generoan, elkarrizketa sozialean, adinekoetan eta desgaitasunean.

Zuzenbidean lizentziaduna Zaragozako Unibertsitatean, arlo zibileko, familiako, zigor-arloko eta merkataritza-arloko abokatutzan jardun du.

Elkarte-jarduera Franco jeneralaren diktaduran hasi zuen. Garai hartako azken urteetan parte hartze aktiboa izan zuen Nafarroako elkarte-mugimenduetan, batez ere Nafarroako auzo-elkarteen mugimenduan.

Alderdi sozialista sortu zuen taldeko kidea izan zen. 1974ko maiatzaren 19an bilera klandestino bat egin zen Tuteran (Nafarroa) eta bertan sorrera-akta sinatu zen. Urte bereko urrian Suresnesen (Frantzia) egin zen PSOEren 26. Kongresuan egon zen.

1979ko Nafarroako Parlamenturako lehen hauteskunde demokratikoetan sozialista nafarrek 70 parlamentaritik 15 lortu zituzten eta Arandak eserleku bat hartu ahal izan zuen Foru Parlamentuan. Horrela legegintzaldi osoan legebiltzarkide kargua bete zuen lehen emakumea, eta bakarra, izan zen.

Foru Erregimeneko Batzordeko kide, Nafarroako Magna Carta osatzen duen Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Legea eztabaidatu zuen ponentzian parte hartu zuen, Osasun eta Gizarte Ongizateko Batzordean, eta bozeramaile izan zen Espainiako familia-plangintzari eta sexu-hezkuntzarako zentroei buruzko lehen legearen defentsan.

1984an Federico Tajadurak zuzentzen zuen Nafarroako Osasun eta Gizarte Ongizate Saileko Kabineteko zuzendari izendatu zuten. Urte gogorrak eta trinkoak izan ziren, orduan burutu baitzen osasunaren erreformarako koordinazioa Estatuarekin, batez ere lehen mailako arretari dagokionez.  Osasun-zonakatzea diseinatu eta abian jarri zen, osasun-zentro berriak sortu ziren eta arreta espezializatua eta ospitalekoa birdimentsionatu ziren. Halaber, Osasun Mentaleko Lehen Plana egin zen, lehen erreforma integrala ekarri zuena; plan horren ondorioz ospitale psikiatrikoa desinstituzionalizatu zen, osasun mentaleko zentroak sortu ziren eta Nafarroako ospitaleetan unitate psikiatrikoak sortzeko lehen urratsak eman ziren.

Tuterako Udalean talde sozialistako kide eta bozeramaile izan zen bi aldi laburretan, 1983an eta 1998an.

2001eko martxoaren 2an María Jesús Aranda Nafarroako Foru Komunitateko lehen Ararteko izendatu zuten, Ganberaren hiru bostenen gehiengoarekin, 2000. urtean onartutako Foru Legea aplikatuz.

2001. urtearen amaieran Espainiako Autonomia Erkidegoetako Herriaren Defendatzaileen ordezkari izendatu zuten Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) federazioan.

Herriaren Defendatzaile gisa, erakundearen funtzionamendua abian jartzeaz gain, oso garrantzitsua izan zen erakundea gizartera hurbiltzeko burutu zuen lan proaktiboa, herritarrek ezagutu zezaten eta kexak aurkeztuz Nafarroako administrazio publikoen balizko urraketen aurrean beren eskubideak erabili ahal izan zitzaten. Bere erantzukizunpean 15 txosten berezi baino gehiago egin ziren, Foru Parlamentuak berak iradokitakoez gain. Hainbat zerbitzu publikoren funtzionamenduaren auditoretza integraleko azterlan horiek kolektibo kalteberenen eskubideei, sentsibilitate bereziko gizarte-arloei eta erakundea bultzatu eta gizarte-erakunde nagusietara hurbiltzeari buruzko diagnostikoan eta Parlamentuari egindako konponbide-proposamenetan zentratu ziren, bereziki  honako hauei dagokienez:

 • Adingabeak: Nafarroako adingabeen lege-proiektuaren proposamena; Nafarroako adingabeen aurkako tratu txarren protokoloa; babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen babesa; 0-3 urte bitarteko haur-hezkuntza.
 • Adinekoak: Hirugarren adinekoentzako arreta; “Los mayores también cuentan” programa.
 • Desgaitasuna: Irisgarritasun fisikoa eta sentsoriala; Osasun mentalaren arreta; Desgaitasuna duten pertsonak enplegu publikora iristea.
 • Gizarte-bazterketa: Immigrazioa Nafarroako Erriberan; Prostituzioa Nafarroan; Espetxe berrirako gizarte-, osasun- eta hezkuntza-neurriak,

Era berean, aldi horretan herritarren eskubideak bultzatzeko hainbat ekimenen buru izan zen, eta, horien artean, duten garrantziagatik, honako hauek nabarmendu behar dira:

 • Foru Komunitateko Herritarren Eskubideen Gutuna, kontsulta publikoko prozesu parte-hartzaile baten bidez egina. Gutunak 40 herritako 300 elkartek baino gehiagok beren eskubideei buruz eta administrazio onaren printzipioei ematen dieten garrantziari buruz dituzten iritziak, pertzepzioak eta itxaropenak jasotzeko aukera eman zuen.
 • Herritarren Eskubideen Tokiko Plana, hainbat udaletan herritarren eskubideak eta gardentasunaren eta jokabide administratibo onaren printzipioak bultzatzera eta ebaluatzera bideratutako ekimena. 4.000 inkesta egin ziren eta 150 elkarte baino gehiagok parte hartu zuten.
 • Nafarroako Adinekoen Eskubide eta Betebeharren Gutuna, adinekoen 70 elkarterekin baino gehiagorekin egindako parte-hartze prozesu baten bidez egina. Azterketa kualitatiboari esker aukera egon zen adinekoek adinagatiko diskriminazioa (edadismoa) zein mailatan hautematen duten  eta zer eskubide jotzen dituzten urratutzat maizago ezagutzeko.
 • Herritarren eskubideak defendatzeko kanpainak, besteak beste Nafarroako gizarte-liderren eta komunikabideen parte hartze desinteresatua lortu zuen “Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako kanpaina”; Interneten adingabeak babesteko kanpaina; eskola-bizikidetzarako ekimena, etab.

Arandak El Escorialeko Udako Unibertsitatean eta Alcalá de Henareseko Unibertsitatean parte hartu zuen txostengile gisa administrazio publikoen kalitatearekin, gardentasunarekin eta jardunbide egokiekin zerikusia duten gaietan.

Beste herriaren defendatzaile batzuekin batera, Espainiako Administrazio Publikoen Ministerioak deitutako Herritartasun Sariaren epaimahaiko kidea.

Ikastaro presentzialetako irakasle eta tailerretako zuzendari moduan parte hartu zuen emakumeari, giza eskubideei eta eskubide horien babes juridikoari buruzko hainbat ikastarotan.

2007an Lehendakaritzako ministroa eta Gobernuaren bozeramailea izan zen María Teresa Fernández de la Vega Espainiako Gobernuko Lehen Presidenteordearen Kabineteko aholkulari izendatu zuten.

Gizarte-arloko gai garrantzitsuei buruzko aholkularitzaz arduratu zen, hala nola, emakumeari, genero-indarkeriari edo giza eskubideei buruzkoak. Horren ondorioz Espainiako Gobernuak aurreko legegintzaldian onartutako legeak betez hartutako neurrien garapenean parte hartu zuen, besteak beste, detekziorako neurri integralekin lotutakoak, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen prebentzioa eta babesaren arlokoak, Berdintasunerako Legea, genero-gaiak, GKEekiko harremanak eta Giza Eskubideak.

2008an, 2013ko amaieran erretiroa hartu zuen arte, Iberoamerikako Idazkaritza Nagusian (SEGIB) genero- eta berdintasun-eskubideen, gizarte-elkarrizketaren, adinekoen eta desgaitasunen arloko arduradun-aholkulari izendatu zuten. Idazkaritza Nagusi hau Iberoamerikako 22 gobernuek eratzen duten gobernuarteko erakundea da eta bertatik oso kanpaina garrantzitsuak koordinatu zituen, adibidez "Maltrato Cero", lehenengo aldiz 16 herrialdetan ezarri zena. Urte horietan burutu zuen lanaren erronkak honako hauei lotuta egon ziren:

 • Generoa:
  • Generoari buruzko proposamenak  egitea eta Iberoamerikako Goi Bileren aginduak betetzea, Latinoamerikako eta Karibeko Genero Berdintasunerako Behatokian parte hartuz.
  • Erabakiak hartzeko eremuetan emakumeen parte-hartzea sustatzeko jarduerak planifikatzea; besteak beste, generoaren arloko iberoamerikako programa edo ekimen bat egiteko prestakuntza-lanak eta ibilbide-orria egitea, interesa zuten herrialdeekin bilerak eginez, ibilbide-orriari buruzko nahitaezko jarrerak jasoz eta abar adierazten ziren lan-dokumentuetan herrialdeen lehentasunei buruzko informazioa prestatuz.
  • COMMCA (Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica)  Kontseiluarekin batera emakumeen parte-hartze politikoari buruzko goi-mailako tailerrak gauzatzea.
  • Iberoamerikako lankidetza-programetan generoaren eta etniaren zeharkakotasuna txertatzeko prestaketa-lanak eta jarraipena egitea.
  • CEPALeko (NBE) Emakume Ministroen Zuzendaritza Mahaietan parte hartzea, harreman egonkorrak mantenduz emakumeari buruzko nazioarteko erakundeen bileretan, hala nola CEPAL, NBA EMAKUMEAK, AEE, etab.
  • CEPALekin koordinazio-ekintzak garatzea Iberiar Penintsulan autonomia fisiko eta ekonomikoen adierazleei, emakumeen erabakiak hartzeari  eta Genero Behatokiaren zabalkundeari buruzko informazioa biltzeko.
 • Elkarrizketa soziala:
  • Bere lanaren zeregin garrantzitsuena Iberoamerikan gizarte-eragileen artean elkarrizketa soziala sakontzen eta mantentzen laguntzea izan zen. Zehatzago esanda, Iberoamerikako Goi Bileren Aginduak betez eta horien jarraipena eginez, Latinoamerikako eta Iberiar Penintsulako enpresa- eta sindikatu-erakunde handiekiko harremana, horretarako gizarte-solaskideen arteko urteko topaketak antolatuz, eztabaidak irekiz eta demokraziarentzat hain garrantzitsua den gizarte-elkarrizketa bizirik mantenduz.
 • Adinekoak:
  • Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) erakundearekin batera estatuburuen eta gobernuburuen goi-bileran onartu zen Adinekoen Lankidetza Iberoamerikarra abian jartzeko lan-dokumentua, administrazio-prozedura eta gaian adituak diren gobernuen erakundeekiko harremana lantzea. Azken helburua Cadizeko XXII. Goi Bilera egitea izan zen, 2013a Adinekoen Urtea izendatzeko eta Iberoamerikako Erkidegoko herrialdeetan kolektibo horren egoera hobetzeko, bai eta Adinekoen Programa Iberoamerikarreko Gobernuen arteko Batzordeen jarraipena egiteko eta parte hartzeko lanak hobetzeko ere.
 • Desgaitasuna:
  • Lehen bileran Galapago Uharteetako lehen topaketa prestatzeaz gain, OISS erakundearekin lankidetzan desgaitasuna duten pertsonen laneratzeari buruzko inkesta prestatu zen eta desgaitasunen bat duten pertsonen laneratzeari buruz Iberoamerikako Lan Ministroek egindako adierazpen-proposamena aurkeztu zen.
  • Gobernuen arteko harremanak sustatzea desgaitasuna duten pertsonen laneratzea sustatzeko eta eremu horretan jarduera-plan bat ezartzeko, arloko jarduera-plana ezarriz. Era berean, gobernuek Nazio Batuek 2006an onartutako Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioa aplikatzeko beharrezkoak diren konpromisoak hartzeko azterlana egitea.
 • Gizarte-berrikuntza:
  • CEPALekin batera, esperientzia arrakastatsuen eta berritzaileen erreplika, esperientzien trukea eta gizarte-berrikuntzako ereduak nola gauzatzen, kudeatzen eta garatzen diren jakiteko prestakuntza-lanetan parte hartu zuen. Lan horien guztien helburua egiten ari ziren jarduerak modernizatzea edota gobernu-programen diseinuan oinarrituta eraldatzea zen.

2013ko amaieran erretiroa hartu zuenetik, María Jesús Aranda  hauetan ari da:

Espainiako Zuzenbidea eta Desgaitasuna Fundazioaren zaindaria da. Fundazio honen eginkizun nagusia desgaitasunari buruzko Espainiako araudi nazionala eta autonomikoa aztertzea, biltzea eta aldatzeko proposamena egitea da, besteak beste  Espainiako Konstituzioaren 49. artikulua aldatzea.

Zuzenbidea eta Desgaitasuna Fundazioaren eta Menéndez Pelayo Nazioarteko Unibertsitatearen desgaitasunari, autonomia pertsonalari eta mendekotasunaren arretari buruzko Master amaierako lanen hiru ikasturteko tutorea.

Desgaitasunaren zuzenbideari buruzko III. Kongresu Nazionaleko Batzorde Zientifikoko kidea, zeharkako diziplina juridiko gisa.

2015etik adinekoei zuzenduta dagoen HelpAge España Fundazioko patroia eta presidenteordea da. Erakunde hau 86 herrialdetako 158 erakundek osatzen duten HelpAge Internationalen sare globalaren parte da.

HelpAge Españan eragin politikoko, prestakuntzako eta sentsibilizazioko ekimen ugari egiten ditugu maila guztietan adinekoen errealitatearekiko eta haien eskubideekiko sentikorra izanen den gizarte abegikorra eraikitzeko. Gainera, sarean lan egiten dugu nazioan eta nazioartean adinekoen eskubideei buruzko NBEren Nazioarteko Konbentzioa sortzeko.