Bilaketa aurreratua

Txosten bereziak

Emaitzak 53(e)tik 21-40

Jagoletza partekatuari buruzko agerraldia, Nafarroako Parlamentuko Mahaiak eskatua

Nafarroako Arartekoak jagoletza partekatuari buruz eginiko agerraldia, Nafarroako Parlamentuko Mahaiak 2010eko urriaren 10eko Erabakiaz eskatutakoa.

Nafarroako herritarren eskubideei eta betebeharrei buruzko Foru Lege bat egin dadin iradokitzeko txosten berezia

Nafarroako Arartekoaren txosten berezia " Nafarroako herritarren eskubideei eta betebeharrei buruzko Foru Lege bat egin dadin iradokitzeko txosten berezia ".

Nafarroako justizia admnistrazioari buruzko txosten berezia

Txosten non aztertzen baitugu herritarrek justizia administrazioaren arloari buruz eta harekin lotutako beste gai batzuei buruz 2001etik –urte hartan hasi baitzen lanean erakundea– 2010ko ekainera arte aurkeztutako kexen gainean Nafarroako Arartekoak izan duen jarduera.

NAFARROAKO PARLAMENTUAK ESKATUTAKO TXOSTENA: Elebitasuna eta herritarren hizkuntza eskubideen egoera

Nafarroako Parlamentuak elebitasunari eta herritarren hizkuntza eskubideen egoerari buruz eskatutako txostena

Informe sobre determinados contenidos de algunos libros de texto utilizados en centros educativos de Navarra en las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Educación Ético-Cívica.

2010eko irailaren 30ean, erakunde honek Nafarroako Parlamentuko foru parlamentari María Luisa Mangado Cortes andrearen txosten-eskari bat jaso zuen. Hain zuzen ere, foru parlamentariak eskatzen zuen txosten bat egiteko, Nafarroako ikastetxeetan, Herritartasunerako Hezkuntza eta Hezkuntza Etiko-zibikoa ikasgaietan, erabiltzen diren testuliburu batzuen eduki jakin batzuei buruz, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan generoen berdintasunari, familia-ereduen aniztasunari eta aukera afektibo-sexualei buruz ezarritako irizpideen karietara.

Nafarroako toki administrazioko Administrazio Funtzionala Berrantolazteko lan-taldea: Nafarroako Arartekoaren agerraldia

Nafarroako Arartekoaren agerraldia Nafarroako Foru Komunitateko toki administrazioko administrazio funtzionala berratolatzeko lan-taldean

Edari alkoholdunen publizitateari eta hark adingabeengan dituen ondorio negatiboak

Edari alkoholdunen kanpoko pubizitateari eta hark adingabeengan dituen ondorio negatiboei buruzko txosten berezia

Laguntza mediko espezializatuko kontsultak eta probak egiteko anezka erako garraio.zerbitzu kolektibo eta egokituari

Laguntza mediko espezializatuko kontsultak eta probak egiteko anezka erako garraio.zerbitzu kolektibo eta egokituari buruzko txostena.

NAFARROAKO PARLAMENTUAK ESKATUTAKO TXOSTENA: Atzerritarren eta inmigranteen eskubideen bermea dela-eta Nafarroako Arartekoak dauzkan eskumenen garatzea

Atzerritarren eta inmigranteen eskubideen bermea dela-eta Nafarroako Arartekoak dauzkan eskumenak garatzeari buruzko txostena.

Nafarroako osasun sistema publikoko prestazio eta zerbitzuen katalogoa

Nafarroako osasun sistema publikoko pretazioen katalogoari eta zerbitzuen zorroari buruzko txosten berezia.

NAFARROAKO PARLAMENTUAK ESKATUTAKO TXOSTENA: Emakumeen eta gizonen egiazko berdintasunaren arloan Nafarroako Arartekoak dituen eskumenak garapena

Emakumeen eta gizonen egiazko berdintasunaren arloan Nafarroako Arartekoak dituen eskumenak garapena txosten berezia

NAFARROAKO PARLAMENTUAK ESKATUTAKO TXOSTENA: Adingabeen babes esparruan Nafarroako Arartekoak dituen eskumenak zabaltzea

Adingabeen babesaren gaian Nafarroako Arartekoak dituen eskuduntzak emendatzeari dagokion txostena

Viviendas de Navarra, S.A.ren erainkinbatean zaintza zebitzua jartekoaukerari buruz Nafarroako Arartekoak eginiko txostena, lurraldearen antolamendu eta etxebizitza kontseilariak eskatua

Viviendas de Navarra, S.A.ren erainkinbatean zaintza zebitzua jartekoaukerari buruz Nafarroako Arartekoak eginiko txostena, lurraldearen antolamendu eta etxebizitza kontseilariak eskatua.

Bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrak Nafarroako Foru Komunitatean

Bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrak Nafarroako Foru Komunitatean txosten berezia.

Administrazio isiltasuna aurkaratzeko preklusio epeen zuzenbide erregimena

Administrazio isiltasuna aurkaratzeko preklusio epeen zuzenbide erregimena txosten berezia.

Nafarroako Kontzejuen eskumenei

Nafarroako Kontzejuen eskumenei txosten berezia.

Nafarroako zerga-sistema foralari

Nafarroako zerga-sistema foralari txosten berezia.

Isiltasun administratiboaren garrantzia hirigintza jardueran

Txosten berezia: isiltasun administratiboaren garrantzia hirigintza jardueran eta, bereziki, plangintzaren onespenean, Nafarroako arartekoaren bulegoak egina.

Osasun Administrazioaren arloko indarkeriari

Osasun Administrazioaren arloko indarkeriari txosten berezia.