Bilaketa aurreratua

Txosten bereziak

Gizarte zerbitzuen sistema osoak zailtasun sozialak dituzten haur eta nera- beei ematen dien arretaren egoerari buruzko txostena, nafarroako arartekoaren erakundeak egina

NAFARROAKO PARLAMENTUKO ALDIZKARI OFIZIALA

VIII legegintzaldia - 2015eko apirilaren 16a - NPAO 50 ZK.

AURKIBIDEA

G SAILA:
Txostenak, deialdiak eta Parlamentuko informazioa:
- Gizarte zerbitzuen sistema osoak zailtasun sozialak dituzten haur eta nerabeei ematen dien arretaren egoerari buruzko txostena, Nafa rro a ko Arar te ko a ren era kun de ak egina.


Deskargatzeko fitxategiak

IE Infancia y adolescencia en dificultad social EUSK.pdf (2.4 MB)

Partekatu edukia